Διαχείριση

 Διαχείριση  ακίνητης περιουσίας

Η KtirioAct,  με μακροχρόνια παρουσία στην διαχείριση ακινήτων, διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. 

 Η υπηρεσία της διαχείρισης περιλαμβάνει:

 • Την εκτίμηση καθώς και καταγραφή των σημείων  και στοιχείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής (σε τι;)
 • Τη δημιουργία φακέλου του  ακινήτου. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει τα έγγραφα του ακινήτου όπως και το ιστορικό του. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει και όλες τις ενέργειες που θα λάβουν χώρα καθόλη τη διάρκεια της διαχειρισης.

 Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες τακτοποίησης τυχόν αυθαιρεσιών του. Σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό σας  παρακολουθούμε τις απαραίτητες δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9- Θέματα ΕΝΦΙΑ, τις δηλώσεις είσπραξης ενοικίων καθώς και όλες τις άλλες δραστηριότητες που συμβαίνουν σχετικά με το ακίνητο σας.

Μέσα από συναντήσεις και συνεργασία, προχωράμε στα εξής βήματα:

 • Αξιολόγηση των ακινήτων σας σε συνεργασία με τους συνεργάτες του γραφείου μας, συμβαδίζοντας πάντα με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς
 • Λεπτομερής παρουσίαση του ακινήτου σας σε πλατφόρμες ακινήτων σε μια ποικιλία από γλώσσες πέραν των ελληνικών
 • Ενημέρωση για αλλαγές στη νομοθεσία ενοικίασης και διαχείρισης ακινήτων
 • Παρουσίαση του ακίνητο σε επιλεγμένους πελάτες μας
 • Εύρεση κατάλληλων υποψηφίων ενοικιαστών
 • Τελική επιλογή του ενοικιαστή με τη συγκατάθεσή σας
 • Σύνταξη του μισθωτηρίου και εκπροσώπηση του υπογράφοντος
 • Τρόπος και ακριβής ημερομηνία πληρωμής
 • Συστηματική παρακολούθηση επέκτασης, ανανέωσης και λήξης των συμβολαίων μίσθωσης
 • Αναλαμβάνουμε την μίσθωση των κενών ακινήτων
 • Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων
 • Αναλαμβάνουμε την είσπραξη των ενοικίων
 • Αναλαμβάνουμε τη διεκδίκηση καθυστερούμενων μισθωμάτων με συνεργαζόμενους νομικούς συμβούλους
 • Αναλαμβάνουμε την συνεργασία με τους φοροτεχνικούς  συμβούλους σας για τις φορολογικές και λογιστικές διεκπεραιώσεις 


 Η ομάδα μας στο τμήμα διαχείρισης ακινήτων, είναι επίσης υπεύθυνη για να διευθετεί ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν  κατά τη διάρκεια που ο ένοικός σας βρίσκεται εντός του ακινήτου. Τέτοια ζητήματα θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα η ανάγκη για κάποιον υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο. Η ομάδα μας είναι εδώ για να αναλάβει τα ζητήματα αυτά έτσι ώστε εσείς να μπορέσετε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας όπως ακριβώς επιθυμείτε. 

Επιπρόσθετα, η ομάδα μας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και τη διασφάλιση ότι το ακίνητό σας να μεταβεί στον επόμενο ενοικιαστή σε άριστη κατάσταση, μεριμνώντας να επιδιορθώσει όποια πιθανή βλάβη έχει προκύψει.

Η έμπειρη ομάδα μας συμβάλλει επιπλέον και στη διατήρηση του κόστους που καλείστε να καλύψετε σε χαμηλά επίπεδα. Διαθέτουμε ένα δίκτυο που απαρτίζεται  από καταρτισμένους και αξιόπιστους συνεργάτες στον χώρο της συντήρησης, ανακαίνισης και διακόσμησης που θα είναι σε θέση να απαντήσουν σε όλες σας τις απορίες.

Υψίστης σημασίας είναι επίσης η πρόληψη ζητημάτων που είναι πιθανόν να προκύψουν μελλοντικα.  Διατηρούμε ένα πρόγραμμα ελέγχου συντήρησης για όλους τους πελάτες μας, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε πιθανές βλάβες και μελλοντικά προβλήματα. Τέτοια ζητήματα θα μπορούσαν να αφορούν τη θερμανση, την υγρασία ή τις ηλεκτρολογικές προδιαγραφές του ακινήτου σας.  Με τον τρόπο αυτό, μπορούν επίσης να προβλεφθούν πιθανά παράπονα από ενοικιαστές.

 Εκτός από τους σταθερούς συμβούλους μας, διαθέτουμε εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι όταν κληθούν για την ανακαίνιση ή την επισκευή του ακινήτου σας, θα σας δώσουν ιδέες, θα προτείνουν λύσεις και θα προσαρμόσουν τις ανάγκες του ακινήτου σας στις δικές σας επιθυμίες. Και φυσικά όλες οι συναλλαγές γίνονται με πλήρη διαφάνεια, με τα απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά στοιχεία.

 Η διαχείριση των ακινήτων σας είναι η δουλειά μας!

 Γιατί να προσλάβετε έναν διαχειριστή ακίνητης περιουσίας;

Γνωρίζουμε ότι το να είσαι ιδιοκτήτης ενός ενοικιαζόμενου ακινήτου μπορεί να αποδειχθεί πολύπλοκη και χρονοβόρα υπόθεση. Δεν αρκεί μόνο να βρεθεί ο κατάλληλος ενοικιαστής, υπάρχει παράλληλα μια σειρά διαδικασιών που σχετίζονται με την ενοικίαση. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το γραφείο μας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ακίνητό σας έτσι ώστε να επικεντρωθείτε στα άλλα σημαντικά ζητήματα της ζωής σας.

 Αναθέτοντας τη διαχείριση της ιδιοκτησίας σας σε εμάς, διασφαλίζετε ότι όλα κυλούν ομαλά με τους ενοικιαστές σας. Στο τέλος κάθε μήνα λαμβάνετε το συμφωνημένο ενοίκιο στον τραπεζικό σας λογαριασμό και μια αναλυτική έκθεση διαχείρισης

 Οικονομικά θέματα

 • Έλεγχος πληρωμής κοινοχρήστων
 • Έλεγχος πληρωμής ΔΕΚΟ
 • Διαχείριση πιθανών ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Αποστολή απόδειξης πληρωμής ενοικίων

Διοικητική διαχείριση

 • Επιπρόσθετο δελτίο παραλαβής της κατάστασης του ακινήτου κατά την αποχώρηση του ενοικιαστή
 • Επίλυση πιθανών διαφορών
 • Έλεγχος ισχύος ασφάλισης ακινήτου τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή. Σε
 • περίπτωση ζημιών επικοινωνία με τους ασφαλιστές και παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής ασφαλιστικού συμβολαίου
 • Διαχείριση δήλωσης φυσικής καταστροφής

 

Τεχνικά Θέματα

 • Πλήρης επικοινωνία και διαχείριση του ενοικιαστή
 • Παρακολούθηση πιθανών ζημιών ή εργασιών / συντήρηση του ακινήτου
 • Εκπροσώπηση του ιδιοκτήτη κατά την παράδοση του ακινήτου στον ενοικιαστή και κατά την αναχώρησή του