Υπηρεσίες

Συνεργαζόμαστε με διεθνή δίκτυα Real Estate, και παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού. Στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο τομέα των ακινήτων, συνεργαζόμαστε με πιστωτικά ιδρύματα και ειδικός σύμβουλος παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες μας, σχετικές με τη χρηματοδότηση τους.

Επίσης, συνεργάτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και τεχνικοί, βρίσκονται στην διάθεση των πελατών μας για συμβουλές , πληροφορίες και ανάληψη έργων.